Şube Başvurusu

Ferdi Kaza Sigortası


Kaza Sonucu Vefat Sigortalının uğrayacağı bir kaza neticesinde aniden veya kaza tarihinden itibaren 1 yıl içinde vefatı sonucu sigorta bedeli, kanuni hak sahiplerine, ödenir.

Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren 2 yıl içinde sakat kalmasına sebep olursa, sigorta bedeli, genel şartlarda yazılı oranlar dahilinde kendisine ödenir.

Tedavi Masrafları bu teminat, sigortalının, herhangi bir kaza sonucu yaralanması neticesindeki tedavi masraflarını teminat altına alır. Tedavi masrafları teminatı Vefat ve Sürekli Sakatlık teminatları toplamının % 5’i ile sınırlıdır.

Yardım Sigortalının, gerek yolda, gerek işyeri veya konutunda başına gelebilecek kaza veya ani ve öngörülmeyen hastalıklar sonucunda, yılın 365 günü, 24 saat acil olarak verilen hizmetleri kapsamaktadır.


Poliçe Kapsamı


 •   Ambulans hizmeti (Kara ambulans ve sedyeli uçuş)
 •   Konuta refakatçi gönderilmesi
 •   Cenaze işlemleri
 •   Sigortalının ferdi kaza teminatları kapsamında yaralanması sonucu nakli veya geri dönüş seyahati
 •   Eşlik edenlerin nakli veya daimi ikametgahlarına geri Dönüş Seyahati
 •   Sigortalının aile üyelerinden birinin seyahati ve konaklaması
 •   Yakın bir aile üyesinin ölümü nedeniyle seyahatin yarıda kesilerek geri dönülmesi
 •   Sigortalının reşit olmayan çocuklarına ani hastalık veya kaza durumunda yardım

Sıkça Sorulan Sorular


Ferdi kaza sigortaları kapsamında aşağıdaki haller “kaza” olarak sayılır:

 • Birdenbire ve beklenilmeyen bir şekilde yayılan gazların teneffüsünden,
 • Yanıklardan ve ani bir hareket sonucunda adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopmasından,
 • Yılan veya böcek sokması sonucunda meydana gelen zehirlenmeler,
 • Isırılma neticesinde meydana gelen kuduzdan kaynaklanan yaşam kaybı veya bedeni arızalar.

Aşağıdaki hallerden kaynaklanan yaşam kaybı veya bedeni arızalar ferdi kaza sigortaları kapsamında “kaza” olarak sayılmaz:

 • Her çeşit hastalıklar, bu hastalıkların sonuçları ve bu hastalıklarla ilgili herhangi bir durum,
 • Sigortanın kapsamına giren bir kaza neticesinde meydana gelmediği takdirde, yanma, donma, güneş çarpması ve kan birikmesi gibi tesirler,
 • Hangi akıl ve ruh durumu ile olursa olsun, intihar veya intihara teşebbüs,
 • Apaçık sarhoşluk, sigortanın kapsamına giren bir kazanın gerektirmediği durumlarda uyuşturucu madde kullanımı, ilaç ve zararlı madde alımı,
 • Sigortanın kapsamına giren bir kazanın gerektirmediği ameliyat ve her türlü ışın uygulaması.

Aşağıda belirtilen durumlar ferdi kaza sigortasının kapsamında değerlendirilmez:

 • Harp veya harp mahiyetindeki harekât, ihtilal, isyan, ayaklanma veya bunlardan doğan iç kargaşalıklar,
 • Grevlere, lokavt edilmiş işçi hareketlerine, halk hareketlerine kavgalara iştirak,
 • Cürüm ve cinayet işlemek veya bunlara teşebbüs,
 • Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak durumu hariç, sigortalının kendisini bile bile ağır tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması, Suda boğulmalar, sigortanın kapsamına giren bir kaza sonucunda gerçekleşmediği takdirde sigorta kapsamı dışındadır.

Aksine bir sözleşme yoksa aşağıdaki haller de sigorta kapsamı dışındadır:

 • Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek,
 • Açık deniz balıkçılığı ile sürek ve sürgün avları, yaban domuzu, vb. vahşi hayvan avcılığı ve yüksek dağlarda avcılık,
 • Dağlara ve buzullara tırmanma şeklinde yapılan dağcılık, kar veya buz üzerinde yapılan bilumum sporlar (kayak, patinaj, hokey ve boksley gibi); cirit oyunu, engelli binicilik, polo, rugby, eskrim, halter, güreş, boks, basketbol, futbol ve yelken sporları ile ağır ve tehlikeli jimnastik hareketler ve profesyonel spor hareketleri,
 • Her nevi spor müsabakalar ile sürat ve mukavemet yarışları,
 • Havada yolcu sıfatından farklı bir sıfatla uçuş,
 • Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması,
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve buna bağlı sabotajlara katılmak halleri hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler.

İletişim

Nidya Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.

E-5 Çobançeşme Yanyol Cad. Avrupa Konutları Residence Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Kat:7 No:8 Da:74
Bakırköy  /  İstanbul

0 212 812 88 00

info@nidyasigorta.com
Nidya Sigorta & Reasürans Brokerliği A.Ş. - 2020 Tüm Hakları Saklıdır.